CitySolutions.nl

CitySolutions.nl biedt bestuurders en beleidsmakers bewonersgerichte methodieken om te komen tot oplossingen voor de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, leefbaarheid of in het sociale domein.

CitySolutions.nl is gespecialiseerd in het combineren van feelings en facts bij lastige stedelijke vraagstukken. We combineren data over gevoelens en feiten om behoeften, voorkeuren en knelpunten van stakeholders in de stad beter te begrijpen. Met bewonersgerichte methodieken faciliteren we oplossingen vanuit de behoeften en voorkeuren van (kwetsbare) bewoners en andere betrokkenen. 

Vertrekpunt voor CitySolutions.nl is de denkkracht van bewoners en professionals. Deze inzichten combineren we met bestaande gegevens en datasets. Dit resulteert in dikkere data en vormt het vertrekpunt voor onze bewonersgerichte methodieken.

CitySolutions.nl is opgericht door dr. Artie Ramsodit.