CitySolutions.nl

CityGame-methodiek

Eén van de bewonersgerichte methodieken van CitySolutions.nl is de CityGame. De CityGame-methodiek is oorspronkelijk als methode ontwikkeld door Fields of View, een kennisinstituut in India. Games bieden een gelijk speelveld. Met de CityGame doen zowel professionals als (kwetsbare) bewoners en andere betrokkenen mee vanuit een gelijkwaardige positie.

De CityGame heeft de vorm van een fysiek spel. Met de CityGame spelen de deelnemers om de beurt. Zo bouwen ze bijvoorbeeld de stad waarin ze willen wonen. De CityGame is inmiddels meer dan 100 keer gespeeld door verschillende groepen. Bijvoorbeeld jongeren die in de sloppenwijken van Mumbai wonen. De CityGame is een doeltreffende methode voor laagdrempelige dialoog en een instrument voor data verzameling.