CitySolutions.nl

Wilt u meer weten over de inzet van bewonersgerichte methodieken voor de aanpak van stedelijke vraagstukken?  Neem dan contact op met dr. Artie Ramsodit.

e-mail:            CitySolutions.nl@gmail.com

telefoon:          06-24261821

bezoekadres:   Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam

CitySolutions.nl is onderdeel van het Venture Lab Humanities van de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 

CitySolutions.nl is ingeschreven bij de KvK met het nummer 70351813 onder de code speur- en ontwikkelingswerk binnen de geestes- en maatschappijwetenschappen.