CitySolutions.nl

Bewonersgerichte methodieken

CitySolutions.nl is gespecialiseerd in bewonersgerichte methodieken voor lastige stedeijke vraagstukken. Daarbij combineren we data over gevoelens en feiten.

Een aanpak die écht werkt vereist deelname van verschillende belanghebbenden. Bijvoorbeeld bewoners, zelforganisaties, maatschappelijke organisaties, (sociale) ondernemingen, (frontlinie)professionals en beleidsmakers. Zij hebben verschillende waarden. Deze waarden framen de perceptie van de problemen en de voorkeuren voor mogelijke oplossingen.

Delen van de uiteenlopende waarden, percepties en voorkeuren kan door dialoog en participatie. Het gebruik van bewonersgerichte methodieken maakt dat zowel dialoog als participatie laagdrempeliger plaatsvinden. Bewonersgerichte methodieken zijn dus hulpmiddelen voor het realiseren van responsiever beleid. Vooral als het gaat om het bereiken en betrekken van (kwetsbare) bewoners.